Zasady Gry

Zasady Gry

 

Niniejsze Zasady określają zachowanie Użytkowników w grze „Royal Quest“ (zwaną dalej „Grą“). Zasady zachowania zostały stworzone po to, aby w możliwie największym stopniu uprzyjemnić każdemu Użytkownikowi czas spędzony w świecie Gry.

 

1. Zasady ogólne

1.1. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich zasad i ograniczeń ustanowionych w niniejszych Zasadach, Umowie z Użytkownikiem, zasadach zachowania na forach.

1.2. Użytkownik ma obowiązek szanować prawo innych Użytkowników do uczestniczenia w Grze i swoimi działaniami nie może doprowadzać do sytuacji, w których prawa innych Użytkowników w Grze mogą zostać naruszone i/lub ograniczone.

1.3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypowiedzi (ustne bądź pisemne) Użytkownika przebywającego w Grze, pokojach czatu lub na forach Gry, ani za wszelkie konsekwencje wypowiedzi Użytkownika.

1.4. Czat udostępniany graczom wewnątrz gry nie może być wykorzystywany do przekazywania informacji poufnych. Administracja posiada wgląd we wszystkie wypowiedzi graczy wygłoszone na czacie gry, na wszystkich jego kanałach - żaden z nich nie jest traktowany jako kanał prywatny lub poufny.

1.5. Użytkownik nie może naruszać lokalnego prawa kraju, którego jest rezydentem. Użytkownik sam odpowiada za nieprzestrzeganie przez niego tychże przepisów.

1.6. Językiem Gry jest język polski. Pomoc techniczna udzielana jest wyłącznie w języku polskim.

 

2. Ograniczenia działań

W Grze nie są dozwolone:

2.1. Następujące czynności dotyczące kont gracza i postaci w Grze:

sprzedaż;

zakup;

wymiana;

informowanie o zamiarze wykonania przez Użytkownika wymienionych czynności zarówno samodzielnie, jak i z pomocą wszelkich osób trzecich;

udostępnianie innym graczom lub osobom postronnym informacji dostępowych do konta oraz korzystanie z tych danych, logowanie się do gry na cudzym koncie, niezależnie od przyczyn i zamiarów.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat.

2.2. Następujące czynności, których celem są wszelkie obiekty, przedmioty, usługi, waluta występujące wewnątrz Gry:

sprzedaż poza Grą i/lub za dobra spoza Gry, w tym gotówkę i inne sposoby płatności za Usługi w Grze;

zakup za dobra spoza Gry, w tym gotówkę i inne sposoby płatności za Usługi w Grze;

informowanie o zamiarze wykonania przez Użytkownika wymienionych czynności zarówno samodzielnie, jak i z pomocą wszelkich osób trzecich.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat.

2.3. Tworzenie i wykorzystywanie w Grze botów (postaci w Grze, których funkcjonowanie jest wspomagane przez program), a także wszelkich technicznych i/lub innych środków służących emulowaniu działań Użytkownika w Grze.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat.

2.4. Wykorzystywanie jakichkolwiek błędów występujących w Grze oraz błędów w programach towarzyszących Grze. Użytkownik, który wykryje takie błędy w Grze, ma obowiązek zawiadomić o nich Administrację.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres od miesiąca do 5 lat.

2.5. Wykorzystywanie kredytowych form płatności bez jednoczesnej spłaty/zwrotu części kredytowej oraz wszelkie pozostałe formy działalności, której celem jest zatajenie faktu wykorzystania lub uzyskanie korzyści bez jednoczesnej spłaty/zwrotu dokonanych opłat. Zabronione są także wszelkie próby wykonywania wymienionych czynności lub wykorzystywanie przedmiotów i dóbr występujących w Grze otrzymanych od innych Użytkowników na skutek naruszenia Zasad Gry i Umowy z Użytkownikiem. W razie podobnego naruszenia Administracja wedle własnego uznania usunie te przedmioty i/lub ich równowartość wyrażoną w walutach obowiązujących w Grze z konta Użytkownika, blokując to konto.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat oraz usunięcie zawartości z omawianych kont.

2.6. Obraźliwy, wulgarny lub lekceważący stosunek do innych graczy i/lub administracji gry, wyrażany w dowolny sposób w grze lub przy użyciu środków komunikacji z grą afiliowanych (strona gry, forum, oficjalne kanały i strony społecznościowe gry).

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres od 24 godzin do 5 lat. Ograniczenie lub blokada możliwości korzystania z Forum, od usuwania pojedynczych postów do całkowitej blokady możliwości wypowiadania się na Forum.

2.7. Spam (wysyłki i ogłoszenia zawierające informacje niezwiązane z przebiegiem Gry) i flood (gdy informacje są wielokrotnie powtarzane, odtwarzane, kopiowane itp.) w dowolnym rodzaju czatu w Grze. Podpunkt ten dotyczy także wszelkiej niechcianej poczty, propozycji handlu, pojedynków czy zaproszeń.

Przewidziana Kara: Ograniczenie możliwości korzystania z Czatu na okres od jednej godziny do 5 lat (całkowita blokada Czatu wewnętrznego Gry).

2.8. Stosowanie podczas Gry oraz we wszystkich bez wyjątku kanałach i rodzajach wiadomości w tym w szczególności nienormatywnego słownictwa, zniewagi, gróźb użycia przemocy lub fizycznej rozprawy, reklamy narkotyków, materiałów pornograficznych lub innych zasobów zawierających takie ogólnodostępne materiały, propagandy braku tolerancji wobec rasowej, narodowej, wyznaniowej, kulturowej, ideologicznej, płciowej, językowej lub politycznej przynależności.

Przewidziana Kara: Ograniczenie możliwości korzystania z Czatu na okres od jednej godziny do 5 lat (całkowita blokada Czatu wewnętrznego Gry. Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres od 24 godzin do 5 lat. Długość kary będzie każdorazowo i jednostkowo określana przez Administrację z uwzględnieniem następujących czynników: stopnia szkodliwości przewinienia dla Społeczności Serwera, częstotliwości łamania tego punktu Zasad Gry przez danego Gracza oraz okoliczności towarzyszących złamaniu Zasad Gry.

2.9. Umyślne wykorzystywanie mechaniki gry w sposób niezgodny z zamierzeniem twórców, pomimo wyraźnego zalecenia zawartego w regulaminie gry, jak np. nadużywanie systemu pojedynków i aren, poprzez ustawianie, uzgadnianie lub podkładanie walk, celem sztucznego podniesienia pozycji w rankingach lub uzyskania innych korzyści. Także rozmyślne wykorzystywanie mechaniki gry w sposób utrudniający rozgrywkę innym graczom w stopniu nagannym.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat.

2.10. Publikowanie lub pobieranie plików zawierających m.in. wirusy, trojany, robaki komputerowe, bomby czasowe, programy typu cancelbot, uszkodzone pliki lub dane, lub innego podobnego oprogramowania mogącego uszkodzić Grę lub zaburzyć funkcjonowanie cudzych komputerów.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat oraz usunięcie zawartości z omawianych kont.

2.11. Podawanie się za pracownika Administracji lub jej partnera podczas kontaktowania się z innymi użytkownikami .

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat.

2.12. Rozpowszechnianie, wykorzystywanie lub umyślne pozyskiwanie informacji umożliwiających uzyskanie dostępu do kont Użytkowników w Grze lub na stronie internetowej Gry. Rozpowszechnianie hiperłączy do innych zasobów zawierających takie informacje oraz wykorzystywanie informacji pozwalającej uzyskać dostęp do kont innych Użytkowników w Grze lub na stronie internetowej Gry.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat.

2.13. Włamanie/usiłowanie włamania do części składowych programu i/lub przechwycenie danych wysyłanych do serwera lub przez niego wysyłanych. Wszelkie modyfikacje, zmiany, dekompilacje, sprzedaż, rozpowszechnianie zmodyfikowanych materiałów Gry w całości lub częściowo. Wykorzystywanie błędów w programie, modyfikowanie kodu programu, uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do serwera i bazy danych Gry. W osobnych przypadkach Administracja ma prawo niezwłocznie uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Gry i zwrócić się do organów państwowych celem zbadania, czy czynności wykonane przez daną osobę noszą znamiona przestępstwa zgodnie z Kodeksem Karnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innymi analogicznymi przepisami państw, w których przebywa osoba naruszająca przepisy.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat oraz usunięcie zawartości z omawianych kont.

2.14. Fałszowanie, usuwanie lub dezaktywowanie wszelkich informacji dotyczących prawa autorskiego, w szczególności hiperłącza przekierowującego do autora, prawnych potwierdzeń praw autorskich oraz innych podobnych informacji lub przepisów, a także adnotacji na temat pochodzenia lub źródła oprogramowania lub innych treści.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres do 5 lat.

2.15. Oszustwa w świecie gry w czasie dokonywania transakcji handlowych i/lub wymiany, niezależnie od formy (handel/list/inne), wszelkie czynności wprowadzające innych graczy lub administrację w błąd, celem uzyskania nienależnych, z punktu widzenia mechaniki gry, korzyści.

Przewidziana Kara: Wykluczenie z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożone na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres od 30 dni do 5 lat. Długość kary będzie każdorazowo i jednostkowo określana przez Administrację z uwzględnieniem następujących czynników: stopnia szkodliwości przewinienia dla Społeczności Serwera, częstotliwości łamania tego punktu Zasad Gry przez danego Gracza oraz okoliczności towarzyszących złamaniu Zasad Gry.

2.16. Używanie niestosownych nazw postaci lub gildii, w tym określeń obraźliwych, obscenicznych lub niewymawialnych, a także nazw stworzonych celowo w taki sposób, by szkalowały reputację innych użytkowników lub Administratorów.

Przewidziana Kara: Wymuszenie zmiany nazwy Gildii lub Postaci, w wypadku nazw szczególnie rażąco łamiących powyższą Zasadę Gry możliwe jest zastosowanie kary w postaci wykluczenia z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożonego na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres od 30 dni do 5 lat. W wypadku uporczywego łamania powyższej Zasady Gry kara ta może być zastosowana także wobec całej Gildii i wszystkich jej Członków.

 

3. Następstwa naruszeń zasad

3.1. Administracja samodzielnie, jednostronnie stwierdza, co jest naruszeniem niniejszych Zasad Gry.

3.2. W razie naruszenia Zasad Gry przez Użytkownika Administracja ma prawo według swojego uznania zastosować następujące sankcje:

ograniczyć korzystanie z czatów wewnątrz Gry;

przymusowo zmienić nazwę postaci, gildię, obiekty w Grze;

skonfiskować przedmioty, walutę obowiązującą w Grze, inne dobra w Grze;

ograniczyć, wstrzymać lub całkowicie odciąć dostęp do konta;

usunąć postaci lub zarejestrowanych użytkowników.

3.3. Masowe naruszenie Zasad Gry przez członków tej samej gildii może skutkować nałożeniem kary na całą gildię, łącznie z jej rozwiązaniem lub usunięciem wedle jednostronnego uznania Administracji.

3.4. Wszelkie pytania i skargi dotyczące Zasad Gry, surowości i słuszności kary, Administracja rozpatruje wyłącznie w trybie odwołań pisemnych złożonych za pośrednictwem elektronicznych zgłoszeń. W przypadku odmownego rozpatrzenia odwołania Użytkownika, Użytkownik nie może złożyć ponownie odwołania. W przypadku złożenia przez Użytkownika ponownego odwołania w tej samej sprawie,  Administracja pozostawi to odwołanie bez rozpoznania. W skutek rozpoznania odwołania Administracja może: utrzymać w mocy pierwotną decyzję, zmienić zastosowane sankcje poprzez odwołanie sankcji, zastosowanie innej sankcji, zarówno sankcji wyższej, jak i niższej.

3.5. Podczas wypełniania elektronicznego zgłoszenia należy pamiętać, aby zgłoszenie wysłała osoba, której dotyczyło naruszenie Zasad Gry. Zgłoszenia od innych osób nie będą rozpatrywane. Użytkownicy nie są uprawnieni do wysyłania zgłoszeń w imieniu innych Użytkowników. Zgłoszenia przesyłane przez osoby, których nie dotyczyło naruszenie Zasad Gry nie będą rozpatrywane przez Administrację. Administracja nie udzieli odpowiedzi na takie zgłoszenia i może nałożyć na osobę przesyłającą zgłoszenie w nie swojej sprawie według swojego uznania jedną z sankcji określonych w p.3.2.

3.6. Zrzuty ekranu dołączane do zgłoszeń powinny spełniać następujące wymagania:

Zrzuty ekranu mające więcej niż 7 dni nie mogą być wykorzystywane jako dowód.

Zrzuty ekranu, które są istotne ze względu na wypowiedzi graczy, muszą być wykonane w momencie, gdy okno czatu jest w pełni rozwinięte.

Zrzuty ekranu muszą być wykonane poprzez naciśnięcie klawisza «Print Screen». Zmiana nazwy, rozmiaru lub formatu pliku jest zabroniona. Zrzuty ekranu wykonane za pomocą innych programów nie będą uwzględniane.

 

Zaloguj się
Wprowadź maila, a na Twoje konto zostanie wysłany link do zresetowania hasła
Nieprawidłowy adres e-mail Sprawdź swoją skrzynkę

  • O Grze
  • Media

© 2021 1С Online Games ltd, Katauri Interactive, Cenega Spółka akcyjna Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kreacja & wdrożenie: agencja interaktywna okinet

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki - Szczegóły Akceptuję